Johanna Karolina Henriksen

  • Født: 11. mai 1925
  • Død: 22. august 2020

Gravferdsseremonier er omfattet av myndighetenes smittevernregler for arrangementer, som innebærer et pålegg om registering av alle deltakere for smittesporingshensyn. Dersom du vet at du skal i denne seremonien, må du registrere dine opplysninger. Opplysningene lagres digitalt i 14 dager og vil ikke være tilgjengelig for andre enn helsemyndighetene.

Gravferdsseremonier er omfattet av myndighetenes smittevernregler for arrangementer, som innebærer et pålegg om registering av alle deltakere for smittesporingshensyn. Dersom du vet at du skal i denne seremonien, må du registrere dine opplysninger. Opplysningene lagres digitalt i 14 dager og vil ikke være tilgjengelig for andre enn helsemyndighetene.

Bestill blomster