Margit Hope

  • Født: 4. april 1917
  • Død: 4. september 2020

I di hand, Herre, er mine tider.

Seremonien vil bli streamet. Trykk "Lenker" Gravferda til Margit er kun for inviterte og den næraste familie på grunn av dei nye rettningslinjer frå kommunen. Opptaket vil være tilgjengelig i 24 timer etter at seremonien er over. https://youtu.be/lOYRjlo1FIg

I di hand, Herre, er mine tider.

Seremonien vil bli streamet. Trykk "Lenker" Gravferda til Margit er kun for inviterte og den næraste familie på grunn av dei nye rettningslinjer frå kommunen. Opptaket vil være tilgjengelig i 24 timer etter at seremonien er over. https://youtu.be/lOYRjlo1FIg

Bestill blomster